0 (266) 249 06 60 - 0 (505) 812 17 83 - 0 (554) 618 25 62can@canhukukgrup.comEski Kuyumcular Mah. Gelin Sok. Karaman Apt. A Blok No:1/10 Merkez / BALIKESİR

Pratik Bilgiler

HUKUK VE CEZA DAVALARINDA İSTİNAF / TEMYİZ  SÜRELERİ  :

 • Asliye Hukuk Mahkemesi kararın tebliğinden itibaren 2 hafta ,
 • Sulh Hukuk Mahkemesi kararın tebliğinden itibaren 8 gün ,
 • Aile / İş Mahkemeleri kararın tebliğinden itibaren 2 hafta ,
 • Ceza Mahkemeleri kararın tefhiminden itibaren 7 gün ,
 • İcra (Hukuk) kararın tefhiminden itibaren 10 gün ,
 • İcra (Ceza) kararın tefhiminden itibaren 7 gün ,
 • İdari Yargı Mahkemeleri kararın tebliğinden itibaren 30 gün ,

 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ  : 
( 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 20 günden az olamaz )

 • Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar olanlara 14 günden az olmamak üzere ,
 • Hizmet süresi beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara 20 günden az olmamak üzere,
 • Hizmet süresi on beş yıl ve daha fazla olanlara 26 günden az olmamak üzere

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İHBAR SÜRESİ VE TAZMİNAT MİKTARLARI

        Hizmet Süresi                                               Bildirim Süresi                  Tazminat Miktarı

 • 6 aydan az sürmüş olan işçi için                          2 hafta                          2 haftalık ücret
 • 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için       4 hafta                          4 haftalık ücret
 • 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için       6 hafta                          6 haftalık ücret
 • 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için                      8 hafta                          8 haftalık ücret


KIDEM TAZMİNATINA HANGİ ŞARTLARDA HAK KAZANILIR ? 

A- İşçinin kendi isteği ile işten ayrılmamış olması,
B- İşçinin işveren tarafından ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışları nedeniyle işten çıkarılmamış olması,
C- İşçinin erkek ise muvazzaf askerliği nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalmış olması,
D- İşçinin işten ayrılması, İş yasasının 24. maddesinde belirtilen işçinin haklı bir nedene dayanarak derhal işi bırakması hakkı şartına bağlı olması,
E- İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik için ilgili kuruma toptan ödeme ya da maaş bağlanması için müracaat etmiş olması,
F- 506 sayılı yasanın geçici 81.maddesindeki emeklilik sürelerini doldurmuş olmak kaydı ile sadece yaşını doldurmayı bekliyor iken kendi isteğiyle işten ayrılmış olması,
G- İşçi kadın ise ve çalışırken evlenmiş ise evlendikten sonraki bir yıl içinde işten ayrılmak istemesi,
H- İşçinin ölmüş olması,
I- İşçinin aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı değişik işyerlerinde en az bir yıllık çalışma süresi olmalıdır.

İŞE İADE DAVASI AÇABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR :

- İşyerinde en az 30 işçi çalışıyor olmalıdır. 

- İşçi, bu işyerinde en az 6 aydır çalışıyor olmalıdır.

- İşçi ile işveren arasında "belirsiz süreli"   bir iş sözleşmesi bulunmalıdır. 

- İş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi

- İşçinin, işveren vekili veya yardımcısı sıfatı olmaması gerekir

            İş Kanunu işe iadede hak düşürücü süre belirleyerek  " 30 gün "  kuralı koymuştur. İş akdinin feshedildiği yönündeki açıklamanın kendisine ulaştığı andan itibaren 30 gün içerisinde işe iade davası açmayan işçi, feshi kabul etmiş sayılacaktır ve işe geri dönmek için dava açamayacaktır. Bu sebepten özellikle arabuluculuk süreci de dikkate alınarak işe iade davasındaki kesin sürelere muhakkak dikkat edilmelidir.

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE TEMEL BOŞANMA SEBEPLERİ :

 • Zina sebebiyle boşanma
 • Hayata kast sebebiyle boşanma
 • Pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma
 • Suç işleme sebebiyle boşanma
 • Terk sebebiyle boşanma
 • Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma
 • Duygusal / Ekonomik / Cinsel şiddetle evlilik birliğinin sarsılması
 • Fiziksel / Sosyal şiddetle evlilik birliğinin sarsılması
 • Fiili ayrılık nedeniyle boşanma
 • Anlaşmalı boşanma

 ANLAŞMALI  BOŞANMA :

Kanunda sayılmış özel bir boşanma nedenidir. Anlaşmalı boşanma davasını açabilmek için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, duruşmada eşlerin bizzat dinlenmeleri, boşanmayı serbest iradeleriyle istemeleri ve boşanmaya ilişkin tüm fer’ilerde anlaşmış olmaları ve hakimin bu anlaşmayı uygun görmesi (şayet uygun görmezse gerekli değişiklikleri yapması, bu değişiklikleri de tarafların kabul etmesi)  gerekmektedir.

Boşanma protokolünde olması gereken zorunlu bilgiler ise kısaca şunlardır :
Taraflar, boşanma beyanı, velayet, müşterek çocuklar  ile görüşme günlerinin düzenlenmesi, nafaka ve / veya maddi - manevi tazminat talepleri, taşınır - taşınmaz malların durumu ve mahkeme masrafları, vekil varsa vekalet ücreti hususu ile  tarafların  imzalarıdır.

Tarafların duruşmada hazır bulunup, boşanma beyanları net ise ve boşanma protokolünde yer alan unsurları Mahkeme hakimi uygun bulursa tek celsede dava süreci tamamlanabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların boşanma gerekçelerini açıklama mecburiyetleri bulunmamakta olup dava kapsamında "kusur araştırması"  yapılmaz.

MENÜLER

FAALİYET ALANLARIMIZ

İLETİŞİM

Eski Kuyumcular Mah. Gelin Sok. Karaman Apt. A Blok No:1/10 Merkez / BALIKESİR
0 (266) 249 06 60
0 (505) 812 17 83 (Av. Mehmet Can Demirci)
0 (554) 618 25 62 (Av. Cangül Demirci)
can@canhukukgrup.com
Yasal Uyarı : Bu internet sitesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu sitede yer alan içeriğin her hakkı saklıdır.